język angielski test ósmoklasisty

Program kursu jest ściśle oparty o wytyczne CKE dotyczące wymagań programowych.
W ramach zajęć uczeń:

  • rozwiązuje próbne arkusze (są one bazą kursu)
  • utrwala słownictwo i gramatykę
  • ćwiczy wypowiedź pisemną oraz rozwija rozumienie ze słuchu
  • zapoznaje się z techniką rozwiązywania zadań
  • otrzymuje materiały dostosowane do swoich potrzeb


Zajęcia odbywają się w Gdańsku ul. Jagiellońska 10b
w systemie:
1x60 min/ tydzień  (indywidualne)
1x90 min/tydzień (grupa lub indywidualne)

Egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego 16 maja 2024! 
Zapisz swoje dziecko już dziś!

Jeśli potrzebujesz więcej informacji na temat kursu zapraszam do kontaktu:)
Sprawdź też ofertę  Mama English w zakładce 'kursy'.

Szukaj