POLITYKA PRYWATNOŚCI

Informacje ogólne
• Niniejsza Polityka Prywatności określa sposób pozyskiwania, przetwarzania oraz
zabezpieczania danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z
dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z póź. zm.) oraz ustawą o świadczeniu
usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z póź. zm.)

• Właścicielem strony internetowej www.goldenglish.pl oraz administratorem danych
osobowych jest Monika Wiśniewska reprezentująca firmę Golden English, zarejestrowaną pod adresem ul. Bukowa 10, 83-031 Cieplewo, NIP 9570714209, Regon 220711498 wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.

 
II Dane osobowe
• Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
• Dane osobowe są pozyskiwane podczas wysyłania maila na adres podany na stronie
• Dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji zamówienia/ kontaktu z zainteresowanym
• Zawartość strony internetowej można przeglądać bez podawania jakichkolwiek danych
osobowych.
• Każda osoba, która udostępniła swoje dane osobowe ma prawo do dostępu do ich treści
oraz możliwość ich poprawiania, uaktualniania, uzupełniania, jak i również żądania
zaprzestania przetwarzania danych osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych. Wymienione czynności można dokonać poprzez
wysłanie stosownego oświadczenia na adres email: biuro(at)goldenglish.pl. Pozyskane
przez administratora dane osobowe są przechowywane, przetwarzane i chronione
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
• Administrator chroni zgromadzone dane osobowe korzystając z następujących środków:
– zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem


III Informacja o plikach cookies.
• Serwis korzysta z plików cookies.
• Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki
tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i
przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj
zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na
urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
• Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki
cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
• Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
• tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu
korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
• utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie
musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
• określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w
sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
• W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”
(session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami

tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu
wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania
(przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu
końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu
ich usunięcia przez Użytkownika.
• Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa)
zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym
Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie.
Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także
automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera
pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
• Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności
dostępne na stronach internetowych Serwisu.
• Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i
wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu
reklamodawców oraz partnerów.
• Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady
korzystania z plików cookies wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony
prywatności Google Analytics.
• Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć
Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z
Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub
czasie pozostawania na danej stronie.
• W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć
reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z
plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

 
IV Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?
• Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia
przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla
procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może
utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.
• W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę
internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami
• – Internet Explorer
• – Chrome
• – Safari
• – Firefox
• – Opera
• – Android
• – Safari (iOS)
• – Windows Phone
• – Blackberry


V Udostępnienie danych.
• Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach
prawnie dozwolonych.
• Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis

upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie
wynikającym z żądania.
VI Postanowienia końcowe
• Administrator ma prawo do zmian w niniejszej Polityce Prywatności. Osoby
udostępniające swoje dane osobowe obowiązuje aktualnie obowiązująca wersja Polityki
Prywatności, dostępna na stronie www.goldenglish.pl • W sprawach
nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się obowiązujące przepisy prawa
polskiego.

Szukaj